Sekretesspolicy

Vi förstår att integritet och säkerheten för din personliga information är extremt viktig. Denna policy anger vad vi gör med din information och vad vi gör för att hålla den säker. Den förklarar också var och hur vi samlar in din personliga information, samt dina rättigheter över all personlig information vi har om dig. Denna policy förklarar hur vi gör detta och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Inledning

Detta integritetsmeddelande gäller denna webbplats och andra interaktioner (t.ex. när du skapar ett konto med webbplatsen, köper eller registrerar dig för vår produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig för uppdateringar, öppnar en supportbiljett, när du kontaktar oss via e-post eller telefon eller kontakta oss via sociala medier ) du kan ha hos oss. Om du inte godkänner villkoren, gå inte in på webbplatser eller någon annan aspekt av denna webbplats.

Om du har några frågor om sekretesspraxis, vänligen kontakta oss med hjälp av support-/kontaktformuläret på webbplatsen. Du kan använda kontaktlänken på din webbsida eller skicka e-post till support@zenler.com för att få kontaktinformationen för webbplatsens instruktörer och administratörer.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera en individ. Den inkluderar inte anonymiserad data. Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter på olika sätt:

Kommunikationsdata som inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, sms, meddelanden på sociala medier, inlägg i sociala medier eller annan kommunikation som du skickar till oss.

Kunddata som inkluderar data relaterade till eventuella köp av varor och/eller tjänster såsom ditt namn, titel, faktureringsadress, leveransadress e-postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter, köpinformation och dina kortuppgifter.

Användardata som inkluderar data om hur du använder vår webbplats och eventuella onlinetjänster tillsammans med all data som du lägger upp för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster. Detta kan inkludera produkter, innehåll, filer, kurser, frågesporter, undersökningar eller annat innehåll som du laddar upp till eller skapar på webbplatsen.

Tekniska data som inkluderar data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster såsom din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, detaljer om din webbläsare, längd på besök på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigeringsvägar, detaljer om antalet gånger du använder vår webbplats, tidszonsinställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till denna information kommer från vårt analyssystem.

Marknadsföringsdata som inkluderar data om dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och vår tredje part och dina kommunikationspreferenser.

Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den annonsering som vi betjänar dig.

Övrig insamlad information

Vi kan samla in data om dig genom att du lämnar uppgifterna direkt till oss (till exempel genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att skicka e-post till oss). Vi kan automatiskt samla in viss data från dig när du använder vår webbplats genom att använda cookies och liknande tekniker. Se vår cookiepolicy för mer information om detta: Cookiepolicy.

Vi kan ta emot data från tredje part såsom analysleverantörer såsom Google baserade utanför EU, annonsnätverk såsom Facebook baserade utanför EU, såsom leverantörer av sökinformation såsom Google baserade utanför EU, leverantörer av teknisk, betalning såsom Stripe och Paypal och leveranstjänster, såsom datamäklare eller aggregatorer.

Vi kan också ta emot uppgifter från allmänt tillgängliga källor som Europeiska kommissionens databas för EU-moms.

Tredje part eller allmänt tillgängliga källor

Vi kan ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt nedan. När en tredjepartstjänst är aktiverad har vi behörighet att ansluta och få tillgång till annan information som görs tillgänglig för oss i enlighet med vårt avtal med tredjepartsleverantören. Vi tar dock inte emot eller lagrar lösenord för någon av dessa tredjepartstjänster när vi ansluter dem till tjänsterna. Tredjepartsintegrationer kan inkludera:
Zapier.com
MailChimp.com
Google.com
Facebook.com
Segment.io

Känslig data

Vi samlar inte in några känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter avser data som inkluderar detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, information om din hälsa och genetiska och biometriska data. Vi samlar ingen information om brottsdomar och brott.

Om vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte förser oss med dessa uppgifter när du begär det, kanske vi inte kan utföra avtalet (till exempel för att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte förser oss med de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst som du har beställt, men om vi gör det kommer vi att meddela dig vid tillfället.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när det är lagligt tillåtet. De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:
- Där vi behöver utföra avtalet mellan oss.
- Där vi behöver behandla data i enlighet med kundens instruktioner.
- Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
- Där vi behöver följa en laglig eller regulatorisk skyldighet.

I allmänhet förlitar vi oss inte på samtycke som en juridisk grund för att behandla dina personuppgifter, annat än i samband med att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller sms. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss genom att använda kontaktformuläret på webbplatsen eller använda sekretessinställningarna i din profil.

Syfte och legitim grund för att behandla dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur vi avser att använda dina personuppgifter och de rättsliga grunderna på vilka vi kommer att behandla sådana uppgifter. Vi har också förklarat vilka våra legitima intressen är där det är relevant.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund, beroende på det specifika syftet för vilket vi använder dina uppgifter.

Kommunikationsdata: Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för journalföring och för upprättande, fullföljande eller försvar av rättsliga anspråk. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att svara på meddelanden som skickas till oss, att föra register och att upprätta, driva eller försvara rättsliga anspråk.

Kunddata: Vi behandlar dessa uppgifter för att tillhandahålla de varor och/eller tjänster du har köpt och för att föra register över sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är fullgörandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtar åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant avtal.

Användardata: Vi behandlar dessa uppgifter för att driva vår webbplats och säkerställa att relevant innehåll tillhandahålls till dig, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, för att upprätthålla säkerhetskopior av vår webbplats och/eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår webbplats, andra onlinetjänster och företag. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att göra det möjligt för oss att korrekt administrera vår webbplats och vår verksamhet.

Tekniska data: Vi behandlar dessa data för att analysera din användning av vår webbplats och andra onlinetjänster, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten av vår annonsering. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i det här fallet är att göra det möjligt för oss att korrekt administrera vår webbplats och vår verksamhet och att växa vår verksamhet och att bestämma vår marknadsföringsstrategi.

Marknadsföringsdata: Vi behandlar dessa uppgifter för att du ska kunna delta i våra kampanjer såsom tävlingar, prisdragningar och gratis utlottningar, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av denna reklam. Vår lagliga grund för denna behandling är våra berättigade intressen som i detta fall är att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, att utveckla dem, att växa vår verksamhet och att bestämma vår marknadsföringsstrategi.

Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den annonsering som vi betjänar dig. Vår lagliga grund för denna behandling är legitima intressen som är att växa vår verksamhet. Vi kan också använda sådana uppgifter för att skicka annan marknadsföringskommunikation till dig. Vår lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

Marketing communications

Vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföringskommunikation till dig är antingen ditt samtycke eller våra legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).  

Enligt Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) kan vi skicka marknadsföringskommunikation till dig från oss om  du gjorde ett köp eller bad om information från oss om våra varor eller tjänster eller så gick du med på att ta emot marknadskommunikation och du har i varje fall inte valt bort att ta emot sådan kommunikation sedan dess.  

Enligt dessa regler, om du är ett aktiebolag, kan vi skicka marknadsföringsmejl till dig utan ditt medgivande. Du kan dock när som helst välja bort att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss.  

Innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för deras egna marknadsföringsändamål kommer vi att få ditt uttryckliga samtycke.  

Du kan be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig när som helst genom att logga in på webbplatsen och markera eller avmarkera relevanta rutor för att justera dina marknadsföringspreferenser eller genom att följa opt-out-länkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att e-posta oss via kontaktformuläret när som helst.  

Om du väljer bort att ta emot marknadsföringskommunikation gäller detta undantag inte personuppgifter som tillhandahålls som ett resultat av andra transaktioner, såsom köp, garantiregistreringar etc.

Utlämnande av personuppgifter och annan personlig information

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna som anges nedan:

Onlinekursplattformsleverantör Zenler.com som kommer att vara databehandlare av dina uppgifter. Vi har ingått ett databehandlingstillägg med Zenler för att behandla dina uppgifter. Andra företag i vår koncern som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och åtar sig ledarskapsrapportering. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller molninfrastruktur, videohosting, livevideoplattformar, e-postleverantör, IT- och systemadministrationstjänster.
- Amazon
- Sendgrid
- FileStack
- Vimeo
- Zooma

Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller konsulttjänster, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster. Statliga organ som kräver att vi rapporterar bearbetningsverksamhet. kräva rapportering av bearbetningsaktiviteter under vissa omständigheter. Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kräver att alla tredje parter som vi överför dina uppgifter till respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Internationella överföringar

Vi delar dina personuppgifter inom vår företagsgrupp vilket innebär att dina uppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivåer för dina personuppgifter, så europeisk lag har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES om inte överföringen uppfyller vissa kriterier.  

Många av våra tredje parts tjänsteleverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.  

Närhelst vi överför dina personuppgifter från EES, gör vi vårt bästa för att säkerställa en liknande grad av datasäkerhet genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder implementeras:  

Vår onlinekursplattform Zenler-leverantör baserad i Storbritannien är vår databehandlare och vi har ingått ett databehandlingsavtal för processorn för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen; eller Om vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika kontrakt eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa; eller där vi använder leverantörer baserade i USA, kan vi överföra data till dem om de är en del av EU-US Privacy Shield som kräver att de tillhandahåller liknande skydd som personuppgifter som delas mellan Europa och USA. Där vi använder leverantörer baserade i USA (till exempel Amazon, Sendgrid) kan vi överföra data till dem där vi har undertecknat databehandlingstillägg för leverantören för att tillhandahålla skydd av data som delas mellan Europa och USA.  

Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgänglig kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke.  

Vänligen maila oss på support@zenler.com om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när du överför dina personuppgifter från EES.

Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina person-uppgifter av misstag går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina person-uppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov att känna till sådana uppgifter. De kommer endast att behandla dina personuppgifter på våra instruktioner och de är föremål för tystnadsplikt.

Vi har infört rutiner för att hantera eventuella misstänkta personuppgifts-intrång och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett intrång där vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Datalagring

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dem för, inklusive i syfte att uppfylla eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav.

När vi bestämmer vad som är rätt tidpunkt att behålla uppgifterna för, tittar vi på dess mängd, art och känslighet, potentiell risk för skada från otillåten användning eller avslöjande, behandlingsändamålen, om dessa kan uppnås med andra medel och lagkrav.

För skatteändamål kräver lagen att vi behåller grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sex år efter att de slutat vara kunder.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.

Dina lagliga rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att:
- Begär tillgång till dina personuppgifter.
- Begär rättelse av dina personuppgifter.
- Begär radering av dina personuppgifter.
- Invända mot behandling av dina personuppgifter.
- Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
- Begär överföring av dina personuppgifter.
- Rätt att återkalla samtycke.
 
Du kan se mer om dessa rättigheter på: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

Om du vill utöva någon av rättigheterna som anges ovan, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på webbplatsen.

Du behöver inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personupp-gifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom 30 dagar. Ibland kan det ta längre tid än 30 dagar om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Tredjepartslänkar

Vi kan inkludera länkar till tredje parts webbplatser, tillägg och applikationer. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och är inte ansvariga för deras sekretesspolicy. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare på att vägra alla eller vissa webbläsar-cookies, eller att varna dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se Cookie villkor.

Åldersbegränsningar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sit amet gravida dolor, at efficitur nulla. Nam et tellus nisl. Nunc semper malesuada sem, a porta quam elementum ut. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes,nascetur ridiculus mus. Pellentesque a vestibulum ipsum, id eleifend neque.Genom att tillhandahålla oss dina uppgifter garanterar du oss att du är över 13 år.

Hur du kontaktar oss

Du kan kontakta Zenler när som helst om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår praxis, eller om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter.

Du kan kontakta oss via support-/kontaktformuläret på webbplatsen.

Dataskyddsmyndigheten

Om du inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar in och använder dina uppgifter har du rätt att klaga till Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk).
Vi skulle vara tacksamma om du skulle kontakta oss via e-post på support@zenler.com först om du har ett klagomål så att vi kan försöka lösa det åt dig.

Det är mycket viktigt att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela oss om din personliga information ändras när som helst genom att maila oss via support-/kontaktformuläret ELLER uppdatera din profil på ditt konto.